Formación

1

1

A més de l’àrea de psicoteràpia, hi ha una secció de formació en el nostre Institut, que segueix la línia de la psicologia  i la psicoteràpia humanista.

En aquesta àrea de formació, s’imparteixen cursos monogràfics per al creixement personal (o com es diu ara “coaching”). Alguns d’ells, són específics per psicoterapèutes, metges o psiquiatres, i en general professionals específics de la relació d’ajuda. Uns altres, estan oberts a qualsevol persona que desitgi millorar la seva formació en benefici del seu creixement personal.

Si vosté és psicòleg o metge i està interessat en el nostre mètode de psicoteràpia, oferim un Màster per la formació en Psicoteràpia Integradora Humanista.

En qualsevol cas, trobarà informació concreta en www.psicoterapiahumanistamaster.es

Si ho prefereix, pot trucar-nos al 93 201 10 16, o be enviar-nos un e-mail a través de l’apartat de “Contacto.

1

1

1

Además del área de psicoterapia, hay una sección de formacion en nuestro Instituto, que sigue la línea de la psicología y la psicoterapia humanista.

En este área de formación, se imparten cursos monográficos para el crecimiento personal (o como ahora se llama “coaching”). Algunos de ellos, son específicos para psicoterapeutas, médicos o psiquiatras, y en general profesionales específicos de la relación de ayuda. Otros, están abiertos a cualquier persona que desee mejorar su formación en beneficio de su crecimiento personal.

Si usted es psicólogo o médico y está interesado en nuestro método de psicoterapia, ofrecemos un Master para la formacion en Psicoterapia Integradora Humanista.

En ambos casos, encontrará información detallada en www.psicoterapiahumanistamaster.es

Si lo prefiere, puede llamarnos al 93 2011016, o bien enviarnos un e-mail a través del apartado de Contacto.

1

1

1

1

Comments are closed.