Com triar amb qui fer-la?

 

Pots fer un cop d’ull al nostre Equip Actual, i desprès llegir,

 

COM TRIAR AMB QUI FER-LA?

 

Hi ha professionals molt bons

Velazquez. psicoterapeutas

1

…i molt dolents

pintora. psicoterapeutas

1

i, al mig, tota la gamma: els bons, els mediocres, els dolents… i els que es creuen els millors (és a dir, els més perillosos).
Igual succeeix en l’àrea de la psicoteràpia. Topar amb un mal psicoterapeuta comporta un risc, de manera que quan algú es decideix a fer psicoteràpia, com saber que es tria a un bon terapeuta?

 

Mirem:

libros. psicoterapeutas

 • Alguns psicoterapeutes tenen una formació teòrica deficient, realitzada exclusivament en un centre privat, sense cap dada externa al mateix centre que garanteixi que té almenys els coneixements bàsics de psicopatologia i psicodiagnòstic.

 

 • Uns altres són llicenciats en Psicologia, però no han realitzat estudis posteriors per aprofundir en els coneixements, pràctica i habilitats propis de la psicoteràpia.

 

1

En el cas del nostre Institut, tots els professionals:

 • Són Llicenciats o Doctors en Psicologia per la Universitat i col·legiats en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 • Han seguit una important formació teòric-pràctica de postgrau. Aquesta formació ha estat avalada per la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes (F.E.A.P.), entitat destinada a garantir una pràctica psicoterapèutica de qualitat. A més, bona part d’ells estan reconeguts per aquesta federació.
 • Tenen experiència pràctica en psicoteràpia abans de formar part de l’equip, és a dir, no són “nouvinguts ” a la pràctica professional.
 • Segueixen en formació permanent, invertint el seu temps i els seus diners en aprendre més, són oberts i estan alerta per conèixer els nous problemes i les noves solucions.

 

1

11

dinero. psicoterapeutas

1

 • Hi ha psicoterapeutes que cobren uns honoraris molt elevats, doncs així, a més d’engreixar les seves arques, algunes persones que desitgin fer teràpia pensen que “si són tan cars, ha de ser perquè són molt bons”.

 

 • Uns altres cobren honoraris barats, no donen factura i així, alhora que defrauden a Hisenda, fan competència deslleial als altres.

1

En el cas del nostre Institut, tots els professionals:

 • Donen factura dels seus honoraris, sense necessitat que se’ls demani. Normalment això significa una renúncia a altres opcions menys ètiques i solidàries que els han proposat altres institucions.

 

 • Aquests honoraris s’ajusten estrictament a les propostes del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

 

1

frommitos. psicoterapeutasfromitas. psicoterapeutasfrommitos. psicoterapeutasfromitas. psicoterapeutas

1

1

 • En alguns centres i consultoris amb diversos psicoterapeutes, el vincle entre aquests es limita a compartir un local.

 

 • Molts psicoterapeutes centren la seva vida professional exclusivament a atendre a les persones que sol·liciten els seus serveis, però es despreocupen de contribuir a l’enriquiment del col·lectiu de professionals.

1

En el cas del nostre Institut, tots els professionals:

 • No només comparteixen l’espai de l’Institut, sinó que formen un equip amb un alt nivell d’harmonia, que es reuneix periòdicament per compartir dubtes, experiències i troballes i enriquir-se mútuament.

 

 • Es senten responsables de contribuir al desenvolupament de la professió, dedicant temps i energia a participar en congressos i jornades, oferint generosament les seves aportacions per a l’avanç de la professió.

 congresos. psicoterapeutas

 

1

Però si són tants en l’equip com triar d’entre ells?

En l’Institut Erich Fromm de Psicoteràpia Integradora Humanista (amb terapeutes d’edats i estils personals variats) tenim un sistema acurat per seleccionar el psicoterapeuta més apropiat per a cada persona.

Abans de començar la psicoteràpia qui desitja iniciar-la emplena un qüestionari que servirà per conèixer suficients dades com per poder assignar a cadascun el professional més convenient per al seu cas específic.

1

Comments are closed.