¿LA PSICOLOGÍA HUMANISTA COMO PSEUDOCIENCIA?

Ramón Rosal Cortés – Ana Gimeno-Bayón

Doctores en Psicología

Directores del Instituto Erich Fromm de Psicoterapia Integradora Humanista

Barcelona, 8 de diciembre de 2018

 

1. La situación actual y la credibilidad de algunos modelos de psicoterapia

Ante algunos acontecimientos recientes, que lógicamente han alarmado a la comunidad científica, y en los que se cuestiona la validez de la Psicología Humanista y las psicoterapias encuadradas en este paradigma, y que corren el peligro de ser tildadas de “pseudociencias” (Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias, presentado por parte de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades , presentado el pasado 14 de noviembre) queremos manifestar nuestras reflexiones en torno al tema. Dado que la justificación que alega ese plan es que algunos modelos o metodologías de la Psicología o Psicoterapias Humanistas no reúnen los requisitos científicos de evidencia empírica, este será el foco que centrará la atención de este escrito.

ANTE EL PLAN MINISTERIAL CONTRA LAS PSEUDOCIENCIAS 

EN DEFENSA DEL HONOR DE NUESTRA PROFESIÓN

 

¡SÍ A LA SALUD!

¡SÍ A LA CIENCIA!

¡SÍ A LA REGULACIÓN!

¡SÍ A LA LIBERTAD DE ELECCIÓN!

¡SÍ A LA INFORMACIÓN VERAZ!

 

¡NO A LAS CALUMNIAS!

¡NO A LA DESINFORMACIÓN MINISTERIAL!

 

El 14 de noviembre de 2018 se presentó por parte de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades su Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias.

EntrevistaAnaGimeno

Ana Gimeno-Bayón, Directora de l'Institut Erich Fromm de Psicoteràpia Integradora Humanista, ha realitzat una entrevista per la revista National Geographic Espanya, donant el seu punt de vista envers el debat sobre pseudociències que s'ha obert arrel de la intenció del Ministeri de Sanitat i Ciència d'intentar regular les pràctiques terapèutiques. El Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias ha culminat en una llista que es va fer pública el passat 28 de febrer i que té com a objectiu acabar amb totes aquelles pseudociències que perjudiquen la societat. No obstant això, ens trobem amb una llista d'origen confús, i en la qual es barregen teràpies físiques amb psicològiques sense aclarir aquesta diferenciació.

REFLEXIÓ PER ALS PSICÒLEGS HUMANISTES DE CATALUNYA

davant del pla dels ministeris de Sanitat i Universitats contra les pseudoteràpies

Ana Gimeno-Bayón

 

Pensant en el que s'ha al·legat per a no alarmar-se davant el pla, pel fet que la Generalitat té les competències de Sanitat i Educació (i a part de que a mi –personalment- em sembla una mirada molt curta, egoista, i èticament inacceptable no ocupar-nos d'això per el fet que a nosaltres “encara” no ens ha tocat, abandonant als companys), vull posar alguns danys probables, si s’prova el decret tal com diu el pla ministerial:

©2022 Instituto Erich Fromm de Psicoterapia Integradora Humanista. Todos los derechos reservados.