Mostrem  una clara preferència per la investigació de l’efectivitat, qualitativa, en situació natural pròpia de les ciències socials (Psicologia) sobre la investigació de l’eficàcia, quantitativa, en situació de laboratori, pròpia de les ciències naturals (Medicina), més en consonància amb les recomanacions de la APA (vid. Nocross et al. 2014). Cada un dels processos psicoterapèutics que es realitzen a l’Institut tenen una avaluació al final del procés que realitza el protagonista d’aquest, fet que ens permet tenir evidències, basades en la pràctica, de l’efectivitat de la teràpia. A tall d’exemple es pot consultar el llibre elaborat pels membres de l’equip: A. Gimeno-Bayón (Ed.) (2018) Siete casos clínicos tratados con Psicoterapia Integradora Humanista. Bilbao: Desclée de Brouwer.

No obstant això, no hem deixat de banda la investigació per provar l’eficàcia del nostre model en estudis experimentals RCT tal com es pot veure en les següents tesis doctorals:

  • Ramón Rosal (1997). Efectividad de la actividad imaginaria en los cambios creativos del proceso psicoterapéutico. Bilbao: Universidad de Deusto. Mostra l'eficàcia de l'activitat imaginària empleada en la Psicoteràpia Integradora Humanista.
  • Ana Gimeno-Bayón (1999). Un modelo de integración de la dimensión corporal en psicoterapia. Bilbao: Universidad de Deusto. Mostra l' eficàcia de l'activitat psicocorporal en Psicoteràpia Integradora Humanista.
  • Nathalie P. Lizeretti, (2009) Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad: Diseño y Evaluación de una intervención Grupal basada en la Inteligencia Emocional. Barcelona: Universitat Ramón Llull. Mostra l'eficàcia superior de la Psicoteràpia Integradora Humanista sobre la Psicoteràpia Cognitivo-Conductual en el tractament grupal de l'ansietat.
  • Alba Calzada (2020). Assaig clínic aleatoritzat en pacients amb depressió i trastorns de personalitat: eficàcia d'una teràpia Integradora Humanista projecte AFRONTA

Altres estudis empírics quantitatius:

  • Miquel F. Oriol (2014) ¿Es la PIH constructora de esperanza?: una aproximación empírica. Comunicación presentada en las III Jornadas de la Asociación de Psicoterapia Integradora Humanista, celebrades a Barcelona el mes d’Abril. Mostra la capacitat del model per generar en el protagonista del procés terapèutic una actitud esperançada.
  • Antonieta Also (2016) Programa piloto de psicoterpia en trastornos de ansiedad para deprescribir benzodiacepinas. (Trabajo de doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona). Comunicación presentada en las IV Jornadas de la Asociación de Psicoterapia Integradora Humanista celebrades a Barcelona, el Març de 2017. Mostra la capacitat del model per disminuir la medicació en el trastorn d’ansietat.

Sobre nosotros

Conegut popularment com Institut Erich Fromm, és un centre fundat al 1979, amb anys d'experiència en les àreas de la psicoteràpia, la formació i la investigació en Psicologia i Psicoterapies Humanistes.

 

Direcció

Institut Erich Fromm de Psicoteràpia Integradora Humanista

Direcció: Carrer dels Madrazo, 113 entl. 2n, 08021 Barcelona

Telèfon:  932 01 10 16

E-mail: info@institutoerichfromm.es

 

©2022 Instituto Erich Fromm de Psicoterapia Integradora Humanista. Todos los derechos reservados.