Image
Image

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

El Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista és una formació de dos anys amb una modalitat mixta semi-presencial, amb 12 trobades presencials a Barcelona, pensada per a Llicenciats o Graduats en Psicologia i/o Medicina (prioritàriament de l'especialitat Psiquiatria), o estudiants d’aquestes disciplines en els seus darrers cursos.

És una formació acreditada per la FEAP -Federación Española de Asociaciones de psicoterapeutas- en la qual els professionals que la imparteixen també són membres reconeguts per aquesta associació. Tanmateix, ha estat declarada com a formació d’interès per a la professió pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

Es tracta d’un Màster que capacita per a l’exercici de la professió de psicoterapeuta ja que aporta una gran quantitat de tècniques psicoterapèutiques, procedents de diversos models, generalment humanistes, a més d’altres aportacions pròpies. Aquestes tècniques no són només recursos aïllats, sinó que hi ha una base teòrica, la del model de la Psicoteràpia Integradora Humanista, que sustenta i aporta el fonament i la coherència necessària per a la bona praxi de la professió.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

La Psicoteràpia Integradora Humanista és un model integrador d'altres models: d'alguns n'assumeix la pràctica totalitat i d'altres només alguns aspectes concrets. Posseeix una base teòrica pròpia per poder realitzar aquesta integració i no com una simple juxtaposició de diferents tècniques. 

Atesa la complexitat del model, oferim primer l'ensenyament teòric dels elements centrals que vertebren el model, per posteriorment matisar i enriquir aquest nucli bàsic.

Al tractar-se d'un model experiencial, entenem que la formació teòrica ha d'anar sempre vinculada a l'experiència pràctica de l'alumne, perquè pugui treballar els aspectes relacionats amb l'adquisició d'habilitats com a psicoterapeuta. 

BLOC I

 1. INTRODUCCIÓ A LES PSICOTERÀPIES HUMANISTES


2. PSICOTERÀPIA AMB ANÀLISI TRANSACCIONAL 


3. PSICOTERÀPIA DE LA GESTALT


4. RELACIÓ TERAPÈUTICA


5. PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA 1


6. PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA 2

BLOC II

 7. TÈCNIQUES AMB IMATGES I FANTASIA


 8. TÈCNIQUES PSICOCORPORALS 


 9. PSICOTERÀPIA GRUPAL


 10. PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA 3


 11. PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA 4


 12. ÈTICA PSICOLÒGICA HUMANISTA

EQUIP DOCENT

Image
Ana Gimeno-Bayón Cobos

Professora en les assignatures d' Introducció a les Psicoteràpies Humanistes, Psicoteràpia Integradora Humanista 1 i 3 i Ètica Psicològica Humanista.

Image
Ana Padilla Mosteirín

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional i de Psicoteràpia Integradora Humanista 2.

Col·labora en l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista amb la presentació d'un cas clínic.

Tutora de les assignatures d' Introducció a les Psicoteràpies Humanistes, Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional, Ètica Psicològica Humanista i Psicoteràpia Integradora Humanista 2.

Image
Maria Beltrán Ortega

Professora de les assignatures de Relació Terapèutica i Tècniques Psicocorporals en un enfocament integrador.

Col·labora en l'assignatura de Tècniques amb Imatges i Fantasia i en l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista amb la presentació d'un cas clínic.

Tutora de les assignatures de Relació Terapèutica, Tècniques Psicocorporals en un enfocament integrador i Psicoterapia Integradora Humanista.

Image
Lluís Rodríguez Morales

Professor de l'assignatura Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional.

Image
Miquel Francesc Oriol Guerrero

Professor de les assignatures de Tècniques amb Imatges i Fantasia, i Psicoteràpia Integradora Humanista 2.

Image
Ramón Rosal Cortés

Professor, en col·aboració amb Ana Gimeno-Bayón, de les assignatures d'Introducció a les Psicoteràpies Humanistes 3 i Ètica Psicològica Humanista.

Image
Delia Carolina Villacrés Puerta

Col·labora en les assignatures de Tècniques amb Imatges i Fantasia i Tècniques Psicocorporals amb un enfocament integrador. 

Image
Xavier Sort Bou

Professor de l'assignatura Psicoteràpia de la Gestalt i Psicoteràpia Grupal. 

Image
Inmaculada Egurrola Arrieta

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista 4

Image
Merche Morales Comella

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista 4

Image
Aleix Moreno Sánchez

Professor de l'assignatura d'Introducció a les Psicoteràpies Humanistes. 

PROMOCIONS DEL MÀSTER

.

Promoció 23

Promoció 23

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 22

Promoció 22

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 21

Promoció 21

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 20

Promoció 20

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 19

Promoció 19

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 18

Promoció 18

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 17

Promoció 17

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 16

Promoció 16

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 15

Promoció 15

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 14

Promoció 14

Trobada de Psicoteràpia Integradora Humanista 4 a Cabrils, Barcelona

Promoció 13

Promoció 13

Trobada de Psicoteràpia Integradora Humanista 4 a Cabrils, Barcelona

Sobre nosotros

Conegut popularment com Institut Erich Fromm, és un centre fundat al 1979, amb anys d'experiència en les àreas de la psicoteràpia, la formació i la investigació en Psicologia i Psicoterapies Humanistes.

 

Direcció

Institut Erich Fromm de Psicoteràpia Integradora Humanista

Direcció: Carrer dels Madrazo, 113 entl. 2n, 08021 Barcelona

Telèfon:  932 01 10 16

E-mail: info@institutoerichfromm.es

 

©2022 Instituto Erich Fromm de Psicoterapia Integradora Humanista. Todos los derechos reservados.