Image
Image

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

El Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista és una formació de dos anys amb una modalitat mixta semipresencial, amb 12 trobades presencials a Barcelona, pensada per a Llicenciats o Graduats en Psicologia i/o Medicina (prioritàriament de l'especialitat Psiquiatria), o estudiants d’aquestes disciplines en els seus darrers cursos.

És una formació acreditada per la FEAP -Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas- en la qual els professionals que la imparteixen també són membres reconeguts per aquesta associació. Tanmateix, és una formació validada amb el segell de qualitat formativa pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

Es tracta d’un Màster que capacita per a l’exercici de la professió de psicoterapeuta, ja que aporta una gran quantitat de tècniques psicoterapèutiques, procedents de diversos models, generalment humanistes, a més d’altres aportacions pròpies. Aquestes tècniques no són només recursos aïllats, sinó que hi ha una base teòrica, la del model de la Psicoteràpia Integradora Humanista, que sustenta i aporta el fonament i la coherència necessària per a la bona praxi de la professió.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

La Psicoteràpia Integradora Humanista és un model integrador d'altres models: d'alguns n'assumeix la pràctica totalitat i d'altres només alguns aspectes concrets. Posseeix una base teòrica pròpia per poder realitzar aquesta integració i no com una simple juxtaposició de diferents tècniques. 

Atesa la complexitat del model, oferim primer l'ensenyament teòric dels elements centrals que vertebren el model, per posteriorment matisar i enriquir aquest nucli bàsic.

En tractar-se d'un model experiencial, entenem que la formació teòrica ha d'anar sempre vinculada a l'experiència pràctica de l'alumne, perquè pugui treballar els aspectes relacionats amb l'adquisició d'habilitats com a psicoterapeuta. 

BLOC I

 1. INTRODUCCIÓ A LES PSICOTERÀPIES HUMANISTES


2. PSICOTERÀPIA AMB ANÀLISI TRANSACCIONAL 


3. PSICOTERÀPIA DE LA GESTALT


4. RELACIÓ TERAPÈUTICA


5. PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA 1


6. PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA 2

BLOC II

 7. TÈCNIQUES AMB IMATGES I FANTASIA


 8. TÈCNIQUES PSICOCORPORALS 


 9. PSICOTERÀPIA GRUPAL


 10. PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA 3


 11. PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA 4


 12. ÈTICA PSICOLÒGICA HUMANISTA

ADMISSIÓ I INSCRIPCIÓ

ADMISSIÓ I INSCRIPCIÓ

Aquest màster va dirigit a graduats/llicenciats en Psicologia i/o Medicina*. Excepcionalment, poden ser admeses a la formació persones que no disposen del grau o llicenciatura en Psicologia i/o Medicina, però que tenen un perfil que pot encaixar amb els objectius i continguts del Màster i no tenen com a finalitat exercir com a psicoterapeutes. Com, per exemple: infermers/es, educadors/es socials o psicopedagogs.

Els alumnes que estan cursant els últims cursos de Psicologia o Medicina també poden ser admesos. El diploma del Màster serà entregat una vegada s'hagi finalitzat tant el màster com el grau.

Per poder valorar l'admissió a la formació, és necessari que s'entregui la documentació prèvia a l'entrevista tutorial amb el director d'estudis:

 • Fitxa Personal
 • Qüestionari Previ: per a poder respondre'l és convenient haver llegit els següents articles:

Por qué y para qué surgió el movimiento de la Psicología Humanista

El poder psicoterapéutico de las imágenes

Siete modos y medio de mirar el cuerpo en psicoterapia

La Psicoterapia Integradora Humanista: integración teórica y/o técnica de más de 20 modelos terapéuticos

 • Curriculum Vitae. 
 • Còpia del títol universitari.

Per rebre la Fitxa Personal i el Qüestionari Previ, pots enviar-nos un correu a info@institutoerichfromm.es

Un cop s'ha fet l'entrevista tutorial i s'ha admès a l'alumne a la formació, podrà efectuar el pagament de la reserva de la plaça i podrà enviar la documentació pendent: 

 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic (no és necessari que sigui compulsat).
 • Fotocòpia del DNI.
 • Una fotografia de carnet.
 • Conformitat als Estatuts de l'Alumne.

* Per què no acceptem a persones que no estan en disposició del grau o llicenciatura en Psicologia o Medicina?

Per a l'exercici professional de la psicologia de forma legal, és necessari estar en disposició del diploma universitari de psicòleg o psicòloga a més d'estar col·legiat. En el cas dels graduats o llicenciat en Medicina és suficient en tenir el títol universitari d'aquesta disciplina. 

Creiem que complir aquests requisits és una bona manera de protegir la professió i vetllar per una correcta praxi, a més de respectar el bagatge formatiu d'aquells professionals que han dedicat almenys quatre anys en la seva formació universitària. 

NOTA: quan excepcionalment admetem una persona que no compleix els requisits mínims d'accés a la formació, però no té com a finalitat exercir com a psicoterapeuta, el diploma que rebrà un cop finalitzi la formació serà el de "Màster en tècniques humanistes per al creixement personal" i no el de "Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista".

El preu del Màster per a la promoció 26 és de 5665 € i queda repartit de la següent manera:

 • Un primer pagament per formalitzar la inscripció de 845 €. Si es realitza abans del 14 de juliol s'aplicarà un descompte de 100€, quedant en 745 €La plaça només queda reservada un cop s'ha formalitzat el pagament.
 • 20 quotes de 241 € a pagar del 30 d'octubre de 2023 al 30 de maig de 2025.
 • Tots els llibres del Màster estan inclosos en el preu.
 • Participació en la Jornada de l'Associació de Psicoteràpia Integradora Humanista de l'any 2024. 

EQUIP DOCENT

Image
Ana Gimeno-Bayón Cobos

Professora en les assignatures d' Introducció a les Psicoteràpies Humanistes, Psicoteràpia Integradora Humanista 1 i 3 i Ètica Psicològica Humanista.

Image
Ana Padilla Mosteirín

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional i de Psicoteràpia Integradora Humanista 2.

Col·labora en l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista amb la presentació d'un cas clínic.

Tutora de les assignatures d' Introducció a les Psicoteràpies Humanistes, Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional, Ètica Psicològica Humanista i Psicoteràpia Integradora Humanista 2.

Image
Maria Beltrán Ortega

Professora de les assignatures de Relació Terapèutica i Tècniques Psicocorporals en un enfocament integrador.

Col·labora en l'assignatura de Tècniques amb Imatges i Fantasia i en l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista amb la presentació d'un cas clínic.

Tutora de les assignatures de Relació Terapèutica, Tècniques Psicocorporals en un enfocament integrador i Psicoterapia Integradora Humanista.

Image
Lluís Rodríguez Morales

Professor de l'assignatura Psicoteràpia amb Anàlisi Transaccional.

Image
Miquel Francesc Oriol Guerrero

Professor de les assignatures de Tècniques amb Imatges i Fantasia, i Psicoteràpia Integradora Humanista 2.

Image
Ramón Rosal Cortés

Professor, en col·aboració amb Ana Gimeno-Bayón, de les assignatures d'Introducció a les Psicoteràpies Humanistes 3 i Ètica Psicològica Humanista.

Image
Delia Carolina Villacrés Puerta

Col·labora en les assignatures de Tècniques amb Imatges i Fantasia i Tècniques Psicocorporals amb un enfocament integrador. 

Image
Xavier Sort Bou

Professor de l'assignatura Psicoteràpia de la Gestalt i Psicoteràpia Grupal. 

Image
Inmaculada Egurrola Arrieta

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista 4

Image
Merche Morales Comella

Professora de l'assignatura de Psicoteràpia Integradora Humanista 4

Image
Aleix Moreno Sánchez

Professor de l'assignatura d'Introducció a les Psicoteràpies Humanistes. 

PROMOCIONS ANTERIORS DEL MÀSTER

.

Promoció 25

Promoció 25

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 24

Promoció 24

Trobada de Psicoteràpia Integradora Humanista 1

Promoció 23

Promoció 23

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 22

Promoció 22

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 21

Promoció 21

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 20

Promoció 20

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 19

Promoció 19

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 18

Promoció 18

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 17

Promoció 17

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 16

Promoció 16

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 15

Promoció 15

Trobada d'Anàlisi Transaccional

Promoció 14

Promoció 14

Trobada de Psicoteràpia Integradora Humanista 4 a Cabrils, Barcelona

Promoció 13

Promoció 13

Trobada de Psicoteràpia Integradora Humanista 4 a Cabrils, Barcelona

©2022 Instituto Erich Fromm de Psicoterapia Integradora Humanista. Todos los derechos reservados.